Friskis&Svettis

Idrottsföreningen Friskis & Svettis grundades av Johan Holmsäter 1978. Det är från allara första början ett svenskt koncept som Holmsäter utvecklat. Med rötterna som idrottsledare inom studentidrotten, startade Johan Holmsäter den första Friskis&Svettisföreningen i Stockholm. Den bärande idén är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning för alla.

Initialt stod motionsgymnastik på programmet, här kallad Jympa.

Förutom Jympa erbjuder föreningen gruppträning, styrketräning, spinning och yogaklasser.

Friskis&Svettis – organisationenfriskissvettis-2
Friskis&Svettis utgörs dels av en riksorganisation och dels av omkring 159 lokala Friskis&Svettis-föreningar. Dessa föreningar organiserar över en halv miljon medlemmar. Större föreningar bedriver inomhusverksamhet i egna lokaler och mindre bedriver motsvarande verksamhet i idrottslokaler som kommunen tillhandahåller några timmar för Friskis&Svettis räkning. I de större föreningarna finns anställda inom verksamhetsledning och marknadsföring. Därtill tillhör vanligtvis en träningsansvarig och receptionist de anställdas skara.

Ideellt arbete
Dagligen engagerar sig över 16 000 funktionärer i de lokala föreningarna. Ledare, instruktörer, värdar och styrelseledamöter bedriver ideellt arbete på sin fritid. De kan dock erhålla viss ersättning för sina insatser i form av gratis träning, utrustning och reseersättning.

Friskis&Svettis på export
Friskis&Svettis tycks vara ett riktigt framgångskoncept då det till och med exporterats. Man har med framgång etablerat sig i broderlandet Norge. Därtill återfinns enstaka föreningar i Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Luxemburg och Skottland.

Träningsformer
Jympa finns i olika former som bas, medel och intensiv. Under ett jympapass ingår uppvärmning, flexibilitet, kondition, golvstyrka samt nedvarvning och avslappning. Basjympan är hoppfri vilket är bra för den som har problem med sina knän. Medan den intensiva jympan är krävande med tuffare styrkeövningar och mycket tempo. Pulsjympan har ett annorlunda upplägg. Här utförs golvstyrkan endast vid ett tillfälle, i stället fokuserar man mer på en sammanhållande konditionsdel.

Jympapasset
Den som tränar på Friskis&Svettis känner lätt igen sig om vederbörande väljer exempelvis ett medelpass oavsett var träningen sker. Alla klassiska jympapass har nämligen alltid samma upplägg. Det är formaliserat enligt följande: Passet inleds med 10 minuters uppvärmning samt flexibilitet. Följt av ett första styrkeblock om 9 till 10 minuter. Därpå kommer det första konditionsblocket som ska vara omkring 5 till 6 minuter. Därefter startar det andra styrkeblocket som ska vara på 5–6 minuter. Under 9 till 10 minuter ska den avslutande konditionen vara. Varefter nedvarvning, stretch och avspänning ingår under 13–14 minuter tar vid. För tidigare medlemmar som inte varit aktiva på ett tag är det bra att känna till att Jympans upplägg ändrades under 2012.

 
 

More Posts in Allt om träning

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *