Löparmage

Alla som tränat löpning på en relativt seriös nivå är sannolikt bekanta med fenomenet löparmage, antingen för att de själva upplevt det eller för att de hört talas om det från andra löpare. Löparmage är ett verkligt fysiskt fenomen, och inte något man inbillar sig, och även om symtomet har fått sitt namn efter löpning kan det drabba vem som helst som utövar en fysisk aktivitet under en längre period. Löpare verkar dock mer drabbade än andra, och kvinnor är mer drabbade än män. Löparmage innebär helt enkelt att man under träning (exempelvis under ett löparpass) drabbas av problem med magen. De kan komma i form av diarré, kramper, gaser och illamående, och har för många löpare lett till nödstopp bakom en gran i skogen. Löparmage är inte farligt, bara mycket obehagligt och besvärande. Om problemen kvarstår med lös avföring, kramper och gaser i magen även då du inte tränar bör du dock uppsöka läkare, eftersom det kan tyda på andra åkommor än löparmage.

Exakt vad som är orsaken bakom löparmage vet man inte, men flera teorier antyder att de största anledningarna är mekaniska och hormonella. Det kan vara en kvarleva från vårt ursprung, då våra kroppar vid flykt undan fara var tvungna att hämta all energi kroppen hade till att få syre och blod ut till musklerna. Träning försätter kroppen i samma läge, och då avstannar matsmältningen helt. Flyktläget gör att 80 procent av blodet transporteras bort från de inre organen, vilket orsakar syrebrist i tarmen. Detta gör i sin tur att de hormoner som stimulerar tarmfunktionen frisätts i överdos, vilket leder till att de bakterier som bryter ned matresterna arbetar snabbare. När sockret i maten bryts ned skapas biprodukter, och det är dessa biprodukter som orsakar diarré, gas och uppsvälldhet. Den stora hormonfrisättningen gör också att tarmarna producerar ett överflöd av sekret, och det är detta som ger lös avföring.

Att löpare är särskilt drabbade av denna åkomma beror på att de dunsar och stötar som uppstår när de sätter ner fötterna utlöser tarmtömningsreflexen. Det är där den mekaniska aspekten av löparmage kommer in.

Det finns inget man kan göra för att helt bli av med besvären, men mycket man kan göra för att lindra dem. Det man framförallt måste göra är att lära känna sin mage och vad den reagerar på. Man kan också försöka att inte äta något för tätt inpå träningen, och i värsta fall minska på intensiteten tills man har problemet under kontroll.

 
 

More Posts in Allt om träning

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *